Tập đoàn interflour là một trong những nhà sản xuất bột mì lớn nhất khu vực Châu Á

Tinh Ho | 2018-11-12 |

Hệ thống quản lý phân phối được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, được áp dụng mang lại hiệu quả cao đó chính là lĩnh vực sản xuất bột mì dùng trong thực phẩm